Historie a současnost

Obec Ústup se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje pod vrcholky Českomoravské vrchoviny, čtyři kilometry  severovýchodně od města Olešnice, poblíž hranice s Čechami. Patří k nejmenším obcím republiky, které mají vlastní zastupitelstvo. První písemná zmínka pochází již ze 14. století – podle záznamů z roku 1374 byl Ústup součástí panství kunštátského, když Heralt z Kunštátu zapsal své manželce Jitce věno také na Ústupově. Část obce k němu vždy náležela, i když během doby obec přecházela k panství lysickému a drnovskému. Její historii významně ovlivnila poloha při tzv. císařské silnici vedoucí z Moravy do Čech, která však postavením železnice (1848) ztratila svůj význam. Tato trasa byla důležitá z hlediska dopravy vojsk při válečných operacích. Název obce „Ústup“ bývá někdy odvozován od toho, že sem podle pověsti za třicetileté války ustupovalo poražené vojsko Švédů (jak je uvedeno výše, obec tento název nesla již mnohem dříve). V obecní kronice se v kapitole nazvané „O původu Ústupa“ píše: „Naše milá obec dříve různě se jmenovala: Dlouhá ves, Houstupeň, Houstupov, Houstup, Oustup, v začátku tohoto století Ústup úředně zvaná. Jakou dobu který název trval nelze přesně zjistit. Válkami byl několikrát zpustošen vůbec k nepoznání, tím také měněny názvy.“ Existuje rovněž pověst o bitce mezi saskými vojáky a Rakušany, která se u obce odehrála v roce 1745 – ta má s nejvyšší pravděpodobností pravdivé jádro.

Novodobá historie je dochována v kronice obce přibližně od počátku 20. století. V šedesátých až osmdesátých letech 20. století byl Ústup integrován s obcí Rozsíčka, později s obcí Olešnice. Dnem 1. 1. 1994 byla integrace ukončena a vznikla samostatná Obec Ústup spravovaná nově zvoleným zastupitelstvem. Obecní úřad nyní sídlí v budově bývalé školy – obec měla svoji školu již od roku 1868, kdy byla navštěvována i dětmi z okolních vesnic. Když byla škola zrušena, budova se začala využívat jako tzv. kulturní dům. Díky nedávným opravám zde kromě kanceláře vznikl také pohodlně vybavený víceúčelový sál. V obci také funguje Sbor dobrovolných hasičů.

Ústup dnes leží na silnici III. třídy, která je též významnou cyklotrasou. Návštěvníci mohou v dolní části obce obdivovat několik zachovalých objektů lidové architektury. V jejím centru se nachází nově opravená kaplička, která byla v roce 2006 zasvěcena Duchu svatému, jehož nádhernou plastiku na boční zdi zhotovil výtvarník Karel Ševčík. Ačkoliv obec náleží k olešnické farnosti a slaví tedy pouť kolem svátku sv. Vavřince 10. srpna, vždy na svátek Seslání Ducha svatého se zde koná „poutní“ farní bohoslužba. Další turistickou zajímavostí nacházející se poblíž obce je kopec Špilberk (654 m n. m. – odbočka z červené značky). 

Na závěr trocha statistiky. Obec leží v nadmořské výšce 634 m, nejvíce obyvatel (220) zde žilo v roce roce 1890, katastr obce měří 265 ha, domů s přiděleným popisným číslem je nyní 41.