Sběr použitého kuchyňského oleje - sběrné místo u hasičské zbrojnice