Poplatek za odpad

30.12.2021 17:52

Poplatek za odpad je od 1. 1. 2022 500 Kč za osobu nebo nemovitost a je splatný nejpozději do 31. 5. Úhrada je možná v hotovosti v úředních hodinách nebo také na účet obce 3060885/0300, variabilním symbolem je číslo popisné. Děkujeme.