Poplatek za odpad

22.04.2021 15:43

Poplatek za odpad zůstává pro letošní rok 400 Kč za osobu nebo nemovitost a je splatný nejpozději do 31. 5. 2021. Úhrada je možná v hotovosti v úředních hodinách nebo také na účet obce 3060885/0300, variabilním symbolem je číslo popisné. Děkujeme.