Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Ústup, autobusová zastávka I. etapa"