Tvorba nového územního plánu

24.03.2021 09:35

Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Ústup,

sdělujeme, že Obec Ústup zahájila aktivity nutné pro tvorbu nového územního plánu obce. Tyto činnosti volně navazují na již ukončené komplexní pozemkové úpravy a nyní se týkají především intravilánu obce. Na webových stránkách obce v záložce Dokumenty-Zveřejněné dokumenty-Územní plán nebo přímo na odkazu https://obec-ustup.webnode.cz/news/uzemni-plan/ naleznete kopii části územního plánu. Ostatní dokumenty územního plánu jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Ústup. Pokud máte nějaký návrh na změnu oproti stávajícímu stavu, zašlete prosím Obci Ústup podnět (pokud možno i se zdůvodněním) tak, aby při jednání s pořizovatelem územního plánu (MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování) mohly být tyto podněty případně – po schválení zastupitelstvem obce – zahrnuty do požadavků na tvorbu územního plánu. Popis navrhované změny (případně grafické ztvárnění) zašlete na adresu Obec Ústup, Ústup 36, a to nejpozději do 8. 4. 2021. Následně pak, pravděpodobně 23. 4. 2021, proběhne zasedání zastupitelstva, kde jedním z bodů jednání bude i projednání návrhů na změny oproti stávajícímu územnímu plánu. Děkujeme.

M. Tomanová, starostka