Sdělení Finančního úřadu pro JmK - možnost odložení platby daně