Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na akci "Částečná demolice RD č.p. 14 k.ú. Ústup"