Poplatek za odpad

12.04.2023 18:13

Vážení občané, 

 

poplatek za odpad 500 Kč za osobu nebo nemovitost je možné uhradit v hotovosti v pátek 14.4. od 18 do 19 h v kanceláři OÚ nebo kdykoliv jindy v úředních hodinách. Platbu lze provést i bezhotovostně na účet č. 3060885/0300, variabilní symbol je číslo popisné. Splatnost poplatku je 31. 5. 2022. Děkujeme.

 

Další poplatky dle platných vyhlášek:  

poplatek z pobytu    40 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku

poplatek za psa       100 Kč (za druhého a dalšího téhož držitele 150 Kč)