Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v obci Rovečné