KPÚ k.ú. Ústup - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek