Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - autobusové zastávky