Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - autobusové zastávky