Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JmK