Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - „Sportoviště k.ú. Ústup“