Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava požární nádrže v centru Obce Ústup