Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce - Částečná demolice RD č.p. 14 k.ú. Ústup