Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pomocné techniky pro údržbu veřejného prostranství v obci Ústup