Stanovení minimálního počtů členů volební komise - volby do zastupitelstev krajů