Setkání - voda v obci

14.09.2019 12:38

Vážení občané,

rádi bychom vás dne 27. 9. v 18 h pozvali do sálu obecního úřadu na setkání věnované problematice pitné vody.

S ohledem na klesání hladiny podzemních vod vás chceme seznámit s kroky, které v této oblasti obec navrhuje.

Těšíme se na vaši účast.