Poplatek za odpad na rok 2022 a další místní poplatky

19.04.2022 17:21

Vážení občané, 

poplatek za odpad 500 Kč za osobu nebo nemovitost je možné uhradit v hotovosti v sobotu 23.4. od 18 do 19 h v kanceláři OÚ (přesun úředních hodin z pátku 22.4.). Platbu lze provést i bezhotovostně na účet č. 3060885/0300, variabilní symbol je číslo popisné. Splatnost poplatku je 31. 5. 2022. Děkujeme.

 

Informace o dalších místních poplatcích (viz nové vyhlášky https://obec-ustup.cms.webnode.cz/…ty/): 

Poplatek z pobytu    40 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku

Poplatek za psa       100 Kč (za druhého a dalšího téhož držitele 150 Kč)