Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků KPÚ