Obecně závazná vyhláška obce Ústup č. 2/2016 o regulaci hlučných činností