Nové zastupitelstvo obce

18.11.2014 09:47

Vážení občané,

 

na ustavujícím zasedání dne 9. 11. 2014 bylo zvoleno nové zastupitelstvo Obce Ústup v tomto složení:

starosta obce - Ing. Milan Přindiš

místostarostka - Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. 

zastupitelé – Monika Tomanová, Ludmila Tomanová,  Ing. Veronika Tomanová