KPÚ v k.ú. Ústup - pověření k vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti