Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

26.08.2016 06:53

Jmenování.pdf (204544)