Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 20. a 21. října 2017