Informace k současné situaci

14.03.2020 18:23

Vážení občané,

předáváme vám některá oznámení týkající se současné situace.

Pro nejaktuálnější informace je vhodné sledovat veřejnoprávní rozhlasové ČRo a televizní vysílání ČT24 a ČT 1,

důležitá sdělení budou průběžně zveřejňována také na úřední desce Obce Ústup a na webových stránkách - www.ustup.cz. Děkujeme.

                                                                                                                                                           OÚ Ústup

Oznámení MUDr. Nechuty

MUDr. Nechuta informuje, že po ukončení zástupu za dovolenou bude od pondělí dne 16. 3. s ohledem na mimořádnou aktuální epidemiologickou situaci ordinovat pouze pro své registrované pacienty. Žádá je však, aby osobní návštěvu ordinace omezili pouze na akutní a závažné případy. Podezření na onemocnění koronavirem konzultujte telefonicky, aby nedošlo k případnému šíření nemoci mezi pacienty v čekárně.

Oznámení MUDr. Zatloukala

MUDr. Zatloukal oznamuje, že vzhledem ke krizové situaci vyhlášené vládou ČR zůstává nadále v karanténě pouze doma. Kontakt možný telefonicky a e-mailem.

Omezení provozu MŠ Olešnice

Rada města Olešnice dne 13. 3. rozhodla o zajištění provozu v mateřské škole, a to v režimu již dříve schváleného prázdninového provozu. Znamená to, že při počtu alespoň 10 dětí bude v provozu 1 třída s dopoledním provozem, svačinou a obědem, v případě počtu nad 15 dětí bude v provozu 1 třída s celodenním režimem včetně odpolední svačinky. S ohledem na zdraví dětí budou do mateřské školy převzaty pouze děti bez teploty a příznaků onemocnění, jako jsou rýma nebo kašel. Podmínkou docházky je také omezení stanovené radou, tj. že jsou aktuálně zaměstnáni oba rodiče dítěte.

Pokyny pro domácí přípravu žáků ZŠ Olešnice

Pedagogický sbor základní školy v Olešnici připravil pro žáky školy pokyny pro domácí přípravu v době uzavření školy z důvodu opatření proti epidemii koronaviru. Pokyny najdou rodiče na webových stránkách školy  www.zsamsolesnice.cz v sekci aktuality nebo vyvěšené u hlavního vchodu školy. Plnění úkolů domácí přípravy žáků je povinné v souladu se školním řádem školy.

Uzavření knihovny pro veřejnost

Od pátku 13. března je pro veřejnost do odvolání uzavřena městská knihovna v Olešnici.

Zrušení přednášky

Na základě vyhlášení mimořádných opatření proti šíření koronaviru se ruší pořádání "Rodičovské kavárny" na téma PROBLEMATIKA PŘECHODŮ Z MŠ NA ZŠ, která se měla konat 19. 3. 2020 od 16,30 hodin na olešnické radnici.

Zrušení bohoslužeb

Až do odvolání jsou také zrušeny všechny bohoslužby.